SEA

Sustainable Energy Angels – SEA – är ett affärsängelbolag. Vi investerar i lovande unga företag inom hållbar energiteknik; företag med ambitioner att bli marknadsledande. SEA grundades i Stockholm 2013 av engagerade entreprenörer, ingenjörer, investerare och affärsutvecklare med fokus att hjälpa innovativa företag att nå sin fulla marknadspotential.

Grundarna har skaffat sig mångårig erfarenhet av internationell energimarknad och byggt ett omfattande globalt nätverk vilket ger oss unika möjligheter att hjälpa företag inom energiteknik att nå kommersiell framgång.

SEA har säte i Sverige.