Delägare

För frågor gällande våra investeringar, kontakta ordförande i investeringskommittén Claes Wallnér. För frågor gällande Sustainable Energy Angels AB:s verksamhet, kontakta VD Klaus Gottwald.