Catharina Ringborg

Catharina Nystedt Ringborg

Catharina Ringborg
Stockholm / Paris
Kontakta Catharina Ringborg

+46(0)70 885 47 03

Född 1952
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Styrelseledamot SenseNode
Styrelseledamot Solarus Sunpower
Styrelseledamot Rewood AB
Styrelseledamot PAResources
Vice ordf Tankesmedjan Global Utmaning
Rådgivare till ett antal energiföretag med internationell verksamhet
Rådgivare till Internationella energiorganet (IEA)

Arbetslivserfarenhet
AGA Infrared Systems, Paris, försäljning
Alstom, Paris, försäljning
Fläkt AB, Stockholm, SVP, internationell försäljning
ABB, Zurich, SVP, internationell försäljning
Swedish Water, VD
Styrelsearbete (ordf, vice ordf, ledamot) i ett antal norska, svenska och franska bolag, noterade och onoterade.

Utbildning
Civ ek
Dipl ScPo, Paris
Dipl ESIT, Paris
DIHR
MBA International Business Management