Christer Sjölin

sjolin_1

Christer Sjölin
Falun
Kontakta Christer Sjölin
+46(0)70 639 61 00
Född 1943
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Ledamot IVA
Flera uppdrag i kommittéer och grupper i energifrågor inom IVA och KVA
Senior Advisor energi och management
f.d. Ledamot Energimyndighetens Energiutvecklingsnämnd

Arbetslivserfarenhet
VD Stora Kraft/Fortum Kraft
VD Stora Teknik
Vice VD Stora kemi
VD KemaNord Industrikemi
Teknisk chef PVC KemaNobel
Fabrikschef PVC-tillverkning, KemaNobel

Utbildning
Civ.ing. kemiteknik, KTH
Tekn. Dr. kemisk teknologi, KTH