Göran Lundgren

Goran-Lundgren copy

Göran Lundgren
Stockholm
Kontakta Göran Lundgren

+46(0)70 467 40 40

Född 1948
Uppdrag i SEA Ordförande i styrelsen

Övriga uppdrag
Ordförande: Solarus Sunpower
Senior Advisor inom strategi, affärs- och företagsutveckling

Arbetslivserfarenhet
Chef Elproduktion, Vattenfall
Chef Eldistribution, Vattenfall
VD Arlanda Express
ABB

Utbildning
Civ.ing. Teknisk fysik, KTH