Jan Nordling

Nordling Jan 15 copy

Jan Nordling
Stockholm
Kontakta Jan Nordling
+46(0)70 555 45 30
Född 1949
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Senior Advisor inom energi, IVA

Arbetslivserfarenhet
Affärsutveckling
VD, ÅF-Ingemansson AB
Ansvarig förvärvsverksamheten ÅF
VD energiverksamheten ÅF

Utbildning
Civ.ing. maskin och energi, KTH