Karl Elfstadius

091006ABB_Elfstadius_T8Y3399 (1) copy

Karl Elfstadius
Västerås
Kontakta Karl Elfstadius
+46(0)70 621 05 28
Född 1948
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Senior advisor strategi-, affärs- och företagsutveckling

Arbetslivserfarenhet
Global chef, Affärsutveckling Smart Grid, ABB
Global affärsområdeschef Network Management, ABB

Utbildning
Civ.ing. elektroteknik, Lund