Karl-Henrik Sundström

Karl-Henrik Sundström
Stockholm
Kontakta Karl-Henrik Sundström

+46(0)72 551 24 86

Född 1960
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
VD, Stora Enso

Arbetslivserfarenhet
Vice VD, Stora Enso
Finansdirektör och vice VD, NXP Semiconductors
Finansdirektör och vice VD, Ericsson
Chef för Global Services, Ericsson
Chef för Australien och Nya Zeeland, Ericsson

Utbildning
AMP, Harvard Business School
Examen i företagsekonomi, Uppsala Universitet