Lennart Billfalk

foto LB högupplöst08_BW

Lennart Billfalk
Stockholm
Kontakta Lennart Billfalk
+46(0)70 539 50 98
Born 1946
Position Vice Ordförande

Other assignments
Styrelseledamot: SenseNode
Ledamot IVA

Work Experience
Teknisk direktör Vattenfall
VD Elforsk AB
VD Vattenfall Utveckling AB

Education
Civ.ing. Vattenbyggnad Chalmers
Tekn. Dr., Docent, KTH