Roland Vilhelmsson

Processed with VSCOcam with b1 preset

Roland Vilhemsson
Stockholm
Kontakta Roland Vilhelmsson

+46(0)8 556 063 50

Född 1969
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Vd i GAEU Consulting AB
Styrelseordförande i GAEU Consulting Sp.zo.o.
Ägarrepresentant i GAEU Innovation Investments portföljbolag
Personlig rådgivare till ett 50-tal företagsledare

Arbetslivserfarenhet
Grundade GAEU Consulting-koncernen 2002
Manager inom Ernst & Young, 2000-2002
Aktiv delägare i konsultbolag, 1997-2000

Utbildning
Statsvetare vid Stockholms Universitet
Diplomerad affärsängel via Connect
Fänrik vid Yrkesofficershögskolan