Tomas Kåberger

thumbnail copy

Tomas Kåberger
Göteborg
Kontakta Tomas Kåberger
Född 1961
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Professor: Chalmers, Zhejiang University
Ordförande: Japan Renewable Energy Fund
Vice Ordförande: Skogsstyrelsen
Styrelseuppdrag: Vattenfall AB, Innoventum
Ledamot: IVA, Svenska Energiekonomiska Föreningen

Arbetslivserfarenhet
Generaldirektör Energimyndigheten
Vice ordförande i Abu Dhabi baserade International Renewable Energy Agency’s råd
Vd TPS termiska Processer AB,
Utvecklingschef TallOil AB
President Ecotraffic ERD AB

Utbildning
Civ. ing. Teknisk fysik, Tekn. Dr. Fysik, Docent Miljövetenskap Chalmers
Professor Industriell miljöekonomi, Lund,
Industriell Energipolicy, Chalmers