Ulf Risberg

Ulf_Risberg

Ulf Risberg
Stockholm
Kontakta Ulf Risberg

+46(0)70 560 29 00

Född 1960
Uppdrag i SEA Ledamot

Övriga uppdrag
Grundare och VD Vizzit International AB

Arbetslivserfarenhet
Konsult, Origlobe AB
Byråledning och projektledare, Lidman & Walldén AB
Byråledning och projektledare, Eriksson och Gullberg AB
Medgrundare, Drevkarlen AB

Utbildning
Civ. Ekon. Stockholm Universitet