Om SEA

Sustainable Energy Angels – SEA – investerar i lovande unga företag inom hållbar energiteknik; företag med ambitioner att snabbt växa och bli marknadsledande. SEA grundades i Stockholm 2013 och är ett affärsängelbolag.

Delägarna i bolaget är en unik sammansättning av entreprenörer, ingenjörer och investerare med lång erfarenhet av svensk och internationell energimarknad och företagsutveckling.

SEA har en enkel och effektiv arbetsprocess; först analys och investeringsbeslut baserat på marknadspotential, sen fokus på affärs- och värdeutveckling för våra portföljföretag. SEA fokuserar på företag med hög grad teknikunikitet där vi kan bidra till att skapa betydande värdeökning. Vi arbetar nära våra portföljföretag i strategiska beslut för att ge bästa möjliga stöd i företagens utveckling. Delägarna har över 30 års erfarenhet av investeringar från Europa, Asien och Silicon Valley.

SEA investerar för att skapa värde och bygga företag som blir marknadsledande. Vi söker långsiktiga relationer och samarbeten med våra portföljföretag. Vi hjälper att utforma finansieringsstrategier och ger operativt stöd i olika faser av våra företags utveckling eller vid behov av ytterligare investeringar.

Vi arbetar aktivt med affärs- och värdeutveckling i våra företag med mål att nå framgång. Våra delägare kan energiteknikmarknaden och bidrar med sin expertis, sin långa erfarenhet och det omfattande internationella nätverk av nyckelpersoner som de byggt under årtionden i branschen. Vi hjälper våra företag utveckla strategier och skalbarhet för snabb värdeökning och internationell tillväxt.

Vi söker enastående företag och hängivna entreprenörsteam med idéer som har potential att göra ett verkligt avtryck i energiteknikutvecklingen. Om ni känner igen er i denna beskrivning, kontakta Claes Wallnér för ett möte.