Sustainable Energy Angels

SEA – Investerar i start-ups inom hållbar energiteknik.

Vi investerar i företag med innovativa lösningar inom hållbar energiteknik där det finns marknadspotential att bli ledande. SEA är ett affärsängelbolag grundat i Stockholm 2013.

Vår första fond, SEA I, kommer stängas under 2021. Vår andra fond, SEA II, startade 2019 och är fortsatt aktiv.

 

Om SEA

Erfarenhet

SEA Partners består av en blandning av entreprenörer, ingenjörer och investerare med lång erfarenhet av svensk och internationell energimarknad och affärsutveckling.

Engagemang

SEA investerar i lovande start-ups för att skapa värde och bygga branschledande företag. Vi är långsiktiga i vårt engagemang och våra investeringar. Vi deltar ofta i styrelsen och hjälper till på andra sätt där vår samlade erfarenhet kan bidra, särskilt i tidiga skeden.

Resultatfokus

SEA söker verklig potential i företag som har som mål att bli marknadsledande.

Track record

Våra delägare har mer än 30 års erfarenhet av att tillämpa “best practice” från venture capital i Europa och Silicon Valley.

Hands on

SEA hjälper bland annat våra portföljbolag med att utveckla en konkurrenskraftig finansieringsstrategi och vi arbetar tillsammans för att skapa rätt förutsättningar vid kapitalanskaffning.

Investerar i människor

SEA investerar i människor och team med innovativa lösningar och stark marknadspotential.

Vår process

STEG 1 1

Vi fokuserar på hållbar energiteknik och vi investerar i människor. Vi börjar med ett möte för att träffa varandra, för oss att förstå er lösning och vilka problem ni adresserar, och för dig som entreprenör en möjlighet att förstå hur vi kan bidra till er framgång.

STEG 2 2

Efter ett först framgångsrikt möte initierar vi normalt en due diligence process i ett antal steg, från översiktlig till mer djuplodande. Processen är skräddarsydd

STEG 3 3

Vår investering är inte bara finansiell utan vi arbetar passionerat med våra bolag för att tillsammans nå de resultat vi eftersträvar.

STEG 4 4

Efter en investering tar vi normalt en plats i styrelsen och genom vårt nätverk arbetar vi aktivt med att hjälpa till att utforma strategi, tillföra kontakter och stötta in framtida finansieringsrundor.

Partners

SEA I, SEA II och STOAF Scitech II arbetar nära varandra i att identifiera, analysera och saminvestera i hållbar energiteknik.

KIC Innoenergy är en inkubator för energiteknik och SEA har samarbetat med KIC Innoenergy sen 2013.

SEA och Almi Greentech har investerat sida vid sida i flera start-ups inom energiteknik eftersom vi letar efter företag med liknande attribut och förutsättningar.

Success Stories

“They took care of us with their team of professionals. Absoluteley fantastic!”

Jack Johnson, Vice President at Ferroamp

Ferroamp has created the EnergyHub system, bringing a new future proof way of integrating solar PV, energy storage and DC loads in one system. (First investement 2014)

Amazing experience, professional service and expertise from day 1”

John Smith, CEO at Cascade Drives

The cascade gear technology was first invented by MD Stig Lundbäck and the company CorPower Ocean in 2009 for wave energy conversion. The cascade gear technology has since been developed by the CorPower team, optimizing the technology for high load and speed capacity in harsh oceanic environment. In year 2014, Cascade Drives AB was started as a spin-off from CorPower Ocean with the aim to exploit the benefits of the technology outside of wave power.

Great experience, top notch professionals in their field”

John Jackson, President at dLaboratory

dLaboratory Sweden AB was founded by Magnus Akke, Lars Wollung and Fredrik Akke in october 2010. The company was founded to commercialize PhD Magnus Akkes research regarding the distribution network. The company’s unique solutions and products are based on a longstanding research project led by Magnus Akke during his time as Associate Professor at the Faculty of Engineering of Lund University (LTH).

PORTFÖLJ

Arboair använder AI-driven bildanalys för att producera skarpa beslutsunderlag för skogsägare. Vi använder den mest avancerade tekniken för att uppnå hög precision, men vi går till jobbet för att skapa förutsättningar för en långsiktig förbättring av ditt skogsbruk.

Airpelago automatiserar flygning med drönare vilket möjliggör att en pilot kan täcka större arealer eller distanser med en eller flera drönare på kortare tid.

Cascade Drives utvecklar elektromekaniska linjäraktuatorer som alternativ till hydrauliska cylindrar.

Celcibus har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av

Echandia utvecklar och erbjuder utsläppsfria energisystem till industrin. Bolaget erbjuder bland annat batterier till sjöfarts- och järnvägsbranschen och utvecklar även bränsleceller.

Crowddroning by Globhe är en plattform uppkopplad till tusentals drönare i över 80 länder som samlar in bilddata på beställning.

I-conic utvecklar mjukvara för hantering och processering av bild och video-material från drönare.

Hymeth är ett danskt bolag som utvecklar en elektrolysör för framställning av grön vätgas.

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).

Modvion utvecklar krävande konstruktioner i laminerat trä, naturens kolfiber, för storskaliga tillämpningar. Träkonstruktioner möjliggör radikala utsläppsminskningar genom att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong.

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.

SenseNode gör det möjligt för industrier och företag att mäta kritiska parametrar automatiskt.

Distuptivt bolag som genom automatisk bildigenkänning möjliggör flygning med drönare för att inspektera kraftnät.

Stockholm Water Technology har i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) utvecklat en ny vattenreningsteknik, som med hjälp av elektroder renar vatten från partiklar.

Votion utvecklar anläggningar för tillverkning av avancerade biodrivmedel. De utvecklar både teknik och projekterar.

IPO: FERRO

Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.

IPO: DLAB

Dlaboratory tillhandahåller en lösning som gör att kunderna kan driva sina elnät bättre och på mer effektiva sätt

Inaktiv

Efficax Energy AB utvecklar ett innovativt och skalbart Solvärmesystem.

SEA PARTNERS

Styrelse

Tomas Wall

Styrelseordförande

Claes Wallnér

VD

Erik Ekedahl

vVd

Klaus Gottwald

Styrelseledamot

SEA Partners

Lennart Billfalk

Fredrik Billing

Martin Elfstadius

Anders Ericsson

Leif-Olof Fager

Olof Heyman

Håkan Knutsson

Tomas Kåberger

Hans Lidén

Henrik Lundberg

Göran Lundgren

Micael Lundgren

Anders Nilsson

Ulrika Nilsson

Jan Nordling

Nils Nygren

Jonas Nyman

Lennart Ohlsson

Catharina Ringborg

Ulf Risberg

Claes Rytoft

Erik Saether

Christer Sjölin

Karl-Henrik Sundström

Philip Tropp

Roland Vilhelmsson

Jonas Wallberg

Kerstin Wähl

Kontakta oss

Lämna din kontaktinformation

Kontakta oss med hjälp av formuläret nedan så återkommer vi snarast